Početna » PRIJAVA AUTORA ILI UČESNIKA

PRIJAVA AUTORA ILI UČESNIKA

XXII KONGRES MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
16th EFLM SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION
Beograd, 23–25. septembar 2020. godine
www.22kongres.dmbj.org.rs

* Obavezan unos

Ime i prezime *

Pol *

Ustanova *

Adresa ustanove *

Komora *

Broj licence *

Telefon *

Faks

Mobilni telefon

E-mail adresa *
(molimo da navedete tačnu e-mail adresu)

Firma -sponzor *

Telefon u firmi

PIB broj firme *

MOLIMO DA POPUNITE SLEDEĆE;

A. Želim da učestvujem sa posterom 

Dodavanje Apstrakta za postersku prezentaciju

B. Želim da učestvujem na izložbi aparata i reagenasa (popunjava firma) 

C. Želim da prisustvujem svečanoj večeri 

Svečana večera se plaća uz kotizaciju i iznosi 23.500,00 dinara, ili 180,00 € plus bankarski troškovi i uplaćuje se na tekući ili devizni račun Društva prema niže navedenim instrukcijama.

SVI UČESNICI KONGRESA PLAĆAJU KOTIZACIJU.

Kotizacija za učestvovanje na kongresu iznosi 20.000,00 dinara ili 150 € (uključen PDV) ako se uplati do 15. juna 2020. godine, ili u eurima na dan uplate. Ovim iznosom pokriveni su za učesnike i troškovi učešća na 16th Belgrade Symposium-u.

Kotizacija se uplaćuje u dinarima bez prethodno dostavljene profakture na tekući ili devizni račun Društva:

Banca Intesa, Beograd
Društvo medicinskih biohemičara Srbije:
160-375792-34, Banca Intesa, Beograd

Iznos od 150,00 € za kotizaciju uplaćuje se na devizni račun Društva medicinskih biohemičara Srbije prema sledećim instrukcijama:

56: Intermediary:
57: Account with institution: DBDBRSBG
BANCA INTESA AD, BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
59: Beneficiary: /RS35160005400000238329
DMBS
VOJISLAVA ILIĆA 94B/7
Beograd (Voždovac)
SRBIJA

Važno: Bankarski troškovi uplate nisu uključeni u ovaj iznos!

Izvršiocu uplate biće dostavljena faktura na ime koje se dostavi Sekretarijatu DMBS. Prvi autor rada mora dostaviti dokaz o uplati kotizacije najkasnije do 15. juna 2020. godine kako bi primio informaciju o prihvatanju rada za izlaganje na kongresu.

Kratak sadržaj koji nema priloženu ovu registracionu prijavu neće se uzimati u obzir.

Upiši sigurnosni kod
captcha