PRIJAVE ZA XXII SRPSKI KONGRES MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SU ZAVRŠENE

PRIJAVA ZA XXII SRPSKI KONGRES
MEDICINSKIH BIOHEMIČARA

sa međunarodnim učešćem
Beograd, 12-14. septembar 2022. godine