PRIJAVA ZA XXII SRPSKI KONGRES MEDICINSKIH BIOHEMIČARA

PRIJAVA ZA XXII SRPSKI KONGRES
MEDICINSKIH BIOHEMIČARA

sa međunarodnim učešćem
Beograd, 12–14. septembar 2022. godine

  REGISTRACIJA AUTORA ILI UČESNIKA
  * Obavezan unos
  Ime i prezime: *
  Ustanova: *
  Adresa ustanove: *
  Broj licence: *
  Komora: *
  Mobilni telefon: *
  Mejl adresa: *
  Firma sponzor:
  Telefon u firmi:
  PIB:
  NAPOMENA:
  Dodavanje apstrakta (nije obavezno):
  MOLIMO DA POPUNITE SLEDEĆE:
  Želim da učestvujem sa posterom:
  Želim da učestvujem na izložbi aparata i reagenasa:
  (popunjava firma)
  Želim da prisustvujem svečanoj večeri

  Svi učesnici kongresa plaćaju kotizaciju.

  Kotizacija za učestvovanje na kongresu iznosi 20.000,00 dinara (uključen PDV) ako se uplati do 1. juna 2022. godine, ili u eurima na dan uplate. Ovim iznosom pokriveni su za učesnike i troškovi učešća na 16th Belgrade Symposium-u.

  Kotizacija se uplaćuje bez prethodno dostavljene profakture na žiro račun:

  Društvo medicinskih biohemičara Srbije: 160-375792-34, Banca Intesa, Beograd

  Učesnici koji žele da prisustvuju večeri plaćaju 25.000,00 dinara (ili 200 €).

  Izvršiocu uplate biće dostavljena faktura na ime koje se dostavi Sekretarijatu DMBS.

  Prvi autor rada mora dostaviti dokaz o uplati kotizacije najkasnije do 1. juna 2022. godine kako bi primio informaciju o prihvatanju rada za izlaganje na kongresu.